Maailma on murroksessa: taloudellista ja yhteisöllistä hyvää luodaan uusilla tavoilla. Ihmiset ja organisaatiot raja-aitojen yli tarvitsevat toisiaan. Autan löytämään kumppanit ja toimintamallit. Kansalaiset, hallinto, tiedemaailma ja yritykset voivat ristiriitojenkin keskellä löytää tapoja menestyä yhdessä. Autan synnyttämään uusia ajatuksia, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita.

 

Tutustu

Innovaatioviestintä

Uuden arvon luonti ja innovaatiot ovat pohjimmiltaan viestintää. On heittäydyttävä tuntemattomaan uusien ihmisten kanssa. Miten se käytännössä onnistuu?
Olen suunnitellut ja toteuttanut tällaisia prosesseja asiakkaiden kanssa. Lähes poikkeuksetta niissä syntyy innostavia ja konkreettisia tuloksia.

Tarinani

Finanssikriisin jälkimainingeissa olin itse kriisissä. Oli vuosi 2009. Oma työni esimiehenä mediatalossa tuntui turhautavalta. Sanomalehtien tulevaisuus ei näyttänyt hyvältä. Maailmantalous oli menossa kohti isoa paradigman muutosta, jossa vanhat toimintamallit korvautuvat uusilla, kivuliaastikin.

Evaluaatio

Viestimmekö oikeiden ihmisten kanssa? Ovatko luupissamme ne tahot, jotka auttavat meitä luomaan uusia tuotteita, palveluita ja tulosta? Teemmekö strategisia viestintäratkaisuja selkeään tilannekuvaan perustuen?

Innovaatioprosessi

Millaisilla menetelmillä voimme lähestyä uusia, potentiaalisia arvonluonnin kumppaneita? Miten saamme heidät tuomaan ideoita ja uusia kumppaneita yhteiseen arvonluonnin pöytään?

Arvonluontikumppanuus

Innovaatiokumppanuus on syvä ja yleensä pitkään jatkuva yhteistyömuoto, jossatoimintatavat ja toteutus sovitaan vuoropuhelussa asiakkaan kanssa.

Taneli Heikka Consulting 2016-05-07 21-17-09
Sain ilokseni työskennellä Tanelin kanssa luodessamme kokonaan uudenlaista vuorovaikutteisen viestinnän ja
yhteiskehittelyn konseptia aloittaessamme Sitran elinvoimafoorumit, joiden ajatuksena on ollut lähestyä jotakin teemaa ongelmanratkaisun ja uuden luomisen näkökulmasta. Tanelilla on hurja maine kolumnistina ja itse aluksi jännitin mitä tuleman pitää tämän julkisuudessa kärjekkään kielen omaavan yhteiskuntakriitikon kanssa työskentelystä.

Ilokseni voin vakuuttaa, että hän on mitä mainioin keskustelija, haastaja, kanssakulkija, sparraaja ja ongelmanratkaisija. Hän on aina valmis kulkemaan vielä sen ratkaisevan kilometrin pidemmälle ja etsimään yhdessä luovia innostavia ratkaisuja kirjavien mielipiteiden ja näkökulmien sekamelskasta. Yhdessä työskentely oli yksi innostavimpia kokemuksiani viime vuosilta.

Elina Kiiski

Ennakointiasiantuntija , Sitra

refe
”Hyvät ideat eivät synny yksin tai tyhjiössä – olemme Tanelin kanssa luoneet aivan uudenlaisia innovaatioprosesseja yhdessä kumppaniemme kanssa – ja mikä palkitsevinta, saaneet yhteiskunnallisen viestinnän saralla heikoimmassa asemasssa olevien ihmisten äänen kuuluville tavalla, joka jättää muistijäljen.

Vaikka Taneli haluaa pysyä ’puheenaiheena’ ärsyttäessään hyvinvointivaltion kasvatteja ja julkisen turvan rakastajia, hän on mitä älykkäin ja lempein yhteistyökumppani, joka uskaltaa ajatella ääneen ja luovasti, haastaa irrottautumaan ei vain yhteiskuntaan vaan aivoihinkin pesiytyneistä vanhakantaisista institutionaalisista rakenteista.”

Liisa Björklund

Kehitysjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos

Tutkimus ja julkaisut

Ammennan joukosta erilaisia innovaation, yhteiskunnallisen muutoksen ja viestinnän teoriota. Niitä yhdistää systeeminen ajattelu. Se tarkoittaa, että järjestelmän osista nousee jotain, jota emme voi ymmärtää (emmekö auttaa syntymään) pelkästään osista käsin ja osia muuttamalla.

8 + 9 =

Yhteys
taneli.heikka@gmail.com
+1 202 279 1597

Laskutusosoite
Avaja Open Oy