Innovaatioviestintä

Arvon luonti on aiempaa vaikeampaa. Yrityksiä kaatuu ja organisaatioiden raja-aidat ryskyvät. Yt-neuvottelut, fuusiot ja konkurssit ovat osa arkea.

Elämme keskellä valtavaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta.

Innovaatiot syntyvä rahan, merkityksen ja tunteiden kohtaamispisteessä. Tähän vuorovaikutukseen hakeutuminen voi olla pelottavaa ja vaikeaa. Totutut toimintamallit, asenteet ja organisaatioiden rakenteet hidastavat uudelle arvonluonnille välttämätöntä vuorovaikutusta.

Innovaatioilla tarkoitan uusia ideoita, toimintatapoja, palveluita tai tuotteita, joilla on taloudellista, sosiaalista tai ekologista arvoa.

Kansalaisyhteiskunnan voi esimerkiksi olla vaikeaa löytää sellaisia poliitikkoja tai yrittäjiä, joiden kanssa toimia yhdessä. Poliitikkojen ja virkamiesten voi olla vaikea irrottautua näkemään asioita ”laatikon ulkopuolelta”. Median edustajat ehkä eivät uskalla hetkeksikään unohtaa kriittistä uutisnälkäänsä.

Nämä esteet voidaan kuitenkin voittaa. Yllättävän monet ihmiset ja organisaatiot ovat valmiita luovuuteen, jos saavat siihen mahdollisuuden.

Oma ja yhteistyökumppaneideni erikoisaaminen liittyy yhteiskunnallisten raja-aitojen suunnitelmalliseen ylittämiseen ja tosiaan tarvitsevien ihmisten yhteensaattamiseen. On mahdollista unohtaa hetkeksi omat tavoitteet ja etsiä alueita, joissa on mahdollista voittaa yhdessä.

Miten se onnistuu?

Joskus vastaus voi olla hyvin suunniteltu ja fasilitoitu ryhmätyö. Toteutan innovaatiotyöpajoja verkostoni kanssa. Niistä on kummunut mahtavia, arvaamattomia yhteistyökumppanuuksia ja toimintatapoja.

Joskus hyvä tapa voi olla tuoda radikaalia moniäänisyyttä sinne, missä sitä ei ole ennen kovin paljon ollut.

Toisinaan voi olla hedelmällistä, että ajankohtainen ilmiö esitellään aivan uudessa valossa, uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Sellainen kiinnostaa mediaakin.

Joskus voidaan tehdä perinteinen painotuote – mutta aivan uudella tavalla!

Linkit ovat esimerkkejä projekteista, joissa olemme asiakkaiden ja yhteistyökymppanien kanssa rikkoneet rajoja ja luoneet uutta.

Kutsun tätä toimintaa innovaatioviestinnäksi.

 

Toimintapa

Strategioiden jalkauttamisen aika on ohi! Voiko koulutettuja, luovia ja tuntevia ihmisiä pahemmin pilkata kuin toivoa heitä jalkauttamaan jonkun keksimä strategia?

Muutos luodaan yhdessä. Siksi muutos on svymmiltään viestinnällinen hanke.

Viestintä on se innovaation elementti, joka on aina läsnä, mutta jota harvoin suunnitellaan systemaattisesti uuden arvon luonnin näkökulmasta. Uuden luomisessa kohtaamme älyn ja tunteiden tasolla, yksilöinä ja yhteisöinä.

Luon yhteistyökumppaneideni kanssa toimintatapoja ja tiloja, joissa tämä kohtaaminen on mahdollista. Menetelmät valitsemme yhdessä asiakkaiden kanssa. Joskus autamme vain suunnittelussa ja ideoinnissa. Se voi olla prosessin tärkein vaihe. Mitä arvostamme? Mihin suuntaan meidän kannattaisi kurottautua? Millaisilla pienillä askelilla pääsemme kohti arvostamaamme suuntaa?

Hyvä työskentelytapa on fasilitoitu työpaja. Sovellamme uusimpia dialogisia organisaation kehittämisen menetelmiä, kuten Art of Hostingia.

Toisinaan järjestämme tapahtumia. Myös media on yksi tila, jota voidaan käyttää kohtaamiseen. Teemme viestinnällisiä tuotteita kuten vaikka videoita osuustoimintaliikkeen tai Työeläkevakuuttajien kanssa. Ne auttavat testaamaan ja kommunikoimaan käynnissä olevaa muutosta, isäävät sitä kohtaan tunnettua luottamusta ja innostusta, ja avaavat osallistumisen mahdollisuuksia.

Toisinaan voi olla fiksua viestiä netissä keskeneräisistä, kehittyvistä ideoista, joita sadat yhteistyökumppanit käyvät klikkaamassa.

 

Kenelle

Työskentelykumppaneitani ovat yleensä aluksi johtoryhmät sekä viestintä- ja kehitystiimit. Tästä lähdetään rakentamaan uudenlaisia verkostoja asettautumalla toiminnan alustaksi.

Paras tulos syntyy organisaatiorajat ylittävästä kurottautumisesta kohti tuntematonta.

 

 

15 + 8 =