Palvelut

Evaluaatio

Viestimmekö oikeiden ihmisten kanssa? Ovatko luupissamme ne tahot, jotka auttavat meitä luomaan uusia tuotteita, palveluita ja tulosta? Teemmekö strategisia viestintäratkaisuja selkeään tilannekuvaan perustuen?

Innovaatioprosessi

Millaisilla menetelmillä voimme lähestyä uusia, potentiaalisia arvonluonnin kumppaneita?, Miten saamme heidät tuomaan ideoita ja uusia kumppaneita yhteiseen arvonluonnin pöytään?

Arvonluontikumppanuus

Innovaatiokumppanuus on syvä ja yleensä pitkään jatkuva yhteistyömuoto, jossatoimintatavat ja toteutus sovitaan vuoropuhelussa asiakkaan kanssa.

Evaluaatio

 • Viestimmekö oikeiden ihmisten kanssa?
 • Ovatko luupissamme ne tahot, jotka auttavat meitä luomaan uusia tuotteita, palveluita ja tulosta?
 • Teemmekö strategisia viestintäratkaisuja selkeään tilannekuvaan perustuen?
 • Evaluaatio on ensimmäinen askel kohti uutta arvonluontia.
 • Se sisältää organisaation innovatioviestinnän prosessien laadullisen ja/tai määrällisen arvioinnin.
 • Tuloksena organisaatiolle on yksityiskohtainen kuvaus innovaatioviestinnän nykytilasta ja tuloksista, analyysi sekä niihin perustuvat toimintasuositukset.
Evaluaatio hyödyt

Innovaatioprosessien evaluaatio viestinnän näkökulmasta sisältää ydintoimijoiden haastattelun, tuotteiden ja prosessien tarkastelun.

Tulokset ovat sekä numeerisia että toiminnallisia suosituksia.

 • Evaluaatio tuo selkeyttä ja visionäärisyyttä päätöksentekooon.
 • Innovaatioprosessin näkeminen vuorovaikutuksena auttaa johtajia tekemään faktoihin perustuvia valintoja toiminnan painopisteistä ja resurssien jakamisesta.

Innovaatioprosessi

 • Millaisilla menetelmillä voimme lähestyä uusia, potentiaalisia arvonluonnin kumppaneita?
 • Miten saamme heidät tuomaan ideoita ja uusia kumppaneita yhteiseen arvonluonnin pöytään?
 • Innovaatioprosessi sisäältää viestinnällisten muutosprosessien konseptin ja vuorovaikutuksen suunittelun ja toteutuksen.
 • Työpajat ja fasilitointi
 • Tulosten pilotointi
 • Mediatyö
 • Raportointi
Innovaatioprosessin hyödyt

Innovaatioprosessissa paikannetaan yllättävät mutta oleelliset uuden arvonluonnin kumppanit ja käynnistetään yhteinen luominen.

 • Fyysiset kohtaamiset
 • Tapahtumat
 • Viestintätuotteet
 • Digitaalisen median virtaukset
 • Perinteinen media

Arvonluontikumppanuus

 • Innovaatiokumppanuus on syvä ja yleensä pitkään jatkuva yhteistyömuoto, jossa toimintatavat ja toteutus sovitaan vuoropuhelussa asiakkaan kanssa.
 • Kumppanuus on luottamuksen ja luomisen tila, jossa yllättäminen ja onnistuminen on todennäköisintä.
 • Innovaatiokumppanuus on syvä ja yleensä pitkään jatkuva yhteistyömuoto, jossatoimintatavat ja toteutus sovitaan vuoropuhelussa asiakkaan kanssa.
 • Kumppanuus on luottamuksen ja luomisen tila, jossa yllättäminen ja onnistuminen on todennäköisintä.

OTA YHTEYTTÄ

taneli.heikka@gmail.com
+1 202 279 1597